ruimte voor kunst

wie zit erachter?

 

KUNSTRUIMTE is een initiatief van kunstenaarsechtpaar Koen en Dees Wilgehof-Sodaar. Onder de naam KoDé realiseren zij verscheidene projecten, waarin niet alleen kunst maar ook maatschappelijke thema’s centraal staan. Projecten die zich bevinden op het grensvlak van verschillende kunstdisciplines en in hun uitwerking actieve betrokkenheid en participatie van het publiek beogen. In een wereld die zo veranderlijk is, is stilzitten geen optie meer.

 

 

KoDé wil in haar projecten opnieuw de verbinding leggen tussen kunst en de samenleving, vanuit de overtuiging dat zonder kunst belangrijke verhalen onverteld blijven. In de huidige samenleving wordt kunst al snel gezien als óf een leuk tijdverdrijf óf een elitaire linkse hobby. Daarmee worden het belang en de kracht van kunst in het alledaagse ondergesneeuwd.

 

Door in te spelen op onderwerpen die in de samenleving gehoor vinden, kan kunst weer een medium zijn dat aanzet tot vernieuwend denken, buiten ogenschijnlijk onwrikbare scheidslijnen. Vanuit de wisselwerking tussen kunst en maatschappij ontstaat ruimte voor werkelijke ontmoeting en uitwisseling. Ruimte die de kunstenaar uit zijn isolement haalt en het publiek weer aanzet tot engagement en bewustwording.

 

Kunst ontstaat namelijk slechts zelden als product van een voorgekauwd proces, waarbij de kunstenaar uitsluitend een idee vormgeeft binnen de discipline die hem eigen is. Kunst is het resultaat van een proces dat nooit is afgerond. Het is een interval tussen het moment dat de beweging is ingezet en de slinger van de pendule op het punt staat de andere kant op te bewegen.

 

Verbinding zoeken lukt alleen als je anderen kunt meenemen in de reis die je aanvaardt. Met die gedachte in het achterhoofd hebben Koen en Dees het platform KUNSTRUIMTE in het leven geroepen: samen met collega-kunstenaars de wereld een slinger geven.

 

 

 

 

 

waterigeweg 1  |  3703 CK  Zeist

Telefoon  +31 (0)6 212 88 306

wie zit erachter?

 

KUNSTRUIMTE is een initiatief van kunstenaarsechtpaar Koen en Dees Wilgehof-Sodaar. Onder de naam KoDé realiseren zij verscheidene projecten, waarin niet alleen kunst maar ook maatschappelijke thema’s centraal staan. Projecten die zich bevinden op het grensvlak van verschillende kunstdisciplines en in hun uitwerking actieve betrokkenheid en participatie van het publiek beogen. In een wereld die zo veranderlijk is, is stilzitten geen optie meer.

 

 

KoDé wil in haar projecten opnieuw de verbinding leggen tussen kunst en de samenleving, vanuit de overtuiging dat zonder kunst belangrijke verhalen onverteld blijven. In de huidige samenleving wordt kunst al snel gezien als óf een leuk tijdverdrijf óf een elitaire linkse hobby. Daarmee worden het belang en de kracht van kunst in het alledaagse ondergesneeuwd.

 

Door in te spelen op onderwerpen die in de samenleving gehoor vinden, kan kunst weer een medium zijn dat aanzet tot vernieuwend denken, buiten ogenschijnlijk onwrikbare scheidslijnen. Vanuit de wisselwerking tussen kunst en maatschappij ontstaat ruimte voor werkelijke ontmoeting en uitwisseling. Ruimte die de kunstenaar uit zijn isolement haalt en het publiek weer aanzet tot engagement en bewustwording.

 

Kunst ontstaat namelijk slechts zelden als product van een voorgekauwd proces, waarbij de kunstenaar uitsluitend een idee vormgeeft binnen de discipline die hem eigen is. Kunst is het resultaat van een proces dat nooit is afgerond. Het is een interval tussen het moment dat de beweging is ingezet en de slinger van de pendule op het punt staat de andere kant op te bewegen.

 

Verbinding zoeken lukt alleen als je anderen kunt meenemen in de reis die je aanvaardt. Met die gedachte in het achterhoofd hebben Koen en Dees het platform KUNSTRUIMTE in het leven geroepen: samen met collega-kunstenaars de wereld een slinger geven.